HACCP

Aplikacja do zarządzania dokumentacją HACCP w małej restauracji.

Szczegółowe informacje
Program na stronie www umożliwia utrzymywanie takich dokumentacji jak:

  • Opis dostępnych urządzeń w restauracji
  • Karty kontroli (urządzeń, mycia i dezynfekcji urządzeń oraz pojazdów, oceny organoleptycznej, bieżącej, mąki, przeglądów i konserwacji urządzeń, przeglądu i kontroli tłuszczów)
  • Arkusz monitorowania
  • Gotowe szablony do wydruku kart kontroli
  • Karty kontroli przyjęcia towaru wraz z szablonem wydruku
  • Księga higieny GHP/GMP – przykładowy szablon
  • Wszystkie dokumenty domyślnie wypełnione wybranymi danymi
  • Możliwość umieszczenia dowolnych plików na serwerze – zarządzanie własnymi plikami wraz z ich podglądem. Pliki dostępne tylko dla zalogowanego użytkownika.

Aplikacja nadal w fazie rozwoju, stale dodawane nowe funkcje oraz prace nad dopasowaniem strony do urządzeń mobilnych.

Serwis w trakcie beta testów, dostępna do rejestracji oraz proponowania zmian / aktualizacji

https://haccp.lanosik.pl


Najnowsze komentarze