LanMON

Aplikacja LanMON została stworzona przede wszystkim dla operatorów internetowych pracujących na urządzeniach MikroTik. Serwis służy do pobierania i zapisywania wielu informacji pochądzących z podpiętych routerów, a informacje te są przydatne w celu diagnozy awarii lub nawet przewidzenia awarii, która może nastąpić.

Serwis został utworzony na własne potrzeby do monitorowania przyłączy telekomunikacyjnych. Okazał się bardzo przydatny, więc aktualnie trwają prace nad udostępnieniem go szerszej liczbie użytkowników.

Funkcje aplikacji LanMON

  • Automatyczne pobieranie wybranych ustawień ze skonfigurowanych routerów MikroTik
  • Przechowywanie danych przed określony okres
  • Wgląd w archiwalne ustawienia
  • Możliwość konfiguracji informacji ostrzegawczych w odniesieniu do pobranych informacji z routerów (np. za wysoka temperatura, za słaby sygnał radiowy itp.)
  • Możliwość otrzymywania email z informacjami ostrzegawczymi
  • Możliwość wprowadzenia informacji dodatnych do monitorowanych urządzeń
  • Możliwość zgłaszania każdego braku połączenia do routerów
  • Wykresy zmian wybranych informacji (np. ping, temperatury)
  • Możliwość konfiguracji bramy lokalnej do każdego urządzenia, która również będzie sprawdzana pod kątem czasu odpowiedzi ping.

Serwis w trakcie rozwoju, wersja dla użytkowników wkrótce będzie dostępna


Najnowsze komentarze